Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

Конференция ILLA 2014

Продължава поредицата от конференции "Технологични лазери и тяхното приложение" , организиран от Института за лазерни и информационни технологии на Руската академия на науките.

Конференцията е посветена на напредъка в областта на индустриалните лазери , оптични компоненти и системи , лазерни технологии за преработка на материали , използването на лазери в измерването , диагностиката, комуникационните системи , както и в промишлеността , медицината , биологията , нанотехнологии и микроелектроника .

Създадено от : IT Academy