Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

Действащият от октомври 2010г. и досега европейски и хармонизиран български стандарт за безопасност на лазерни съоръжения БДС EN 60825-1:2008 вече е в процес на замяна с ново издание.

Новият стандарт притежава Национален № за позоваване: БДС EN 60825-1:2015 и заглавие на български: "Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания"
Т
ози стандарт е официално издание на английски език на европейския стандарт EN 60825-1:2014, който от своя страна се базира на международния стандарт IEC 60825-1:2014.

Това издание включва следните по-значителни технически промени, в сравнение с предишното издание:
• въведен е нов клас - Клас 1С (отнася се най-вече за някои медицински лазери);
• конфигурацията 2 на измерване - condition 2 (“eye loupe” condition) - е отстранена;
• въведена е опция за класифициране на емисията на лазерни продукти, предназначени да се използват като заместител на конвенционалните източници на светлина, въз основа на стандартите IEC 62471;
• границите на достижима емисии за Класове 1, 1М, 2, 2М и 3R на импулсни източници, по-специално на импулсните разширени източници, са актуализирани, за да се отрази последната ревизия на границите на експозиция (публикувани в Health Physics 105 (3);

 

Създадено от : IT Academy