Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

ОПТЕЛА АД и МИЛИТ "САТУРА" АД организираха КРЪГЛА МАСА - разговор относно възможностите за интерактивно общуване на специалистите. чиито интереси и професионална дейност са свързани с оптичните и лазерните технологии.

Срещата се проведе на 30 септември 2015г.  на територията на "ОПТЕЛА" АД.
Участваха научни работници, преподаватели и специалисти от лаборатория "Биофотоника" на ИЕ БАН, катедра "Оптика и атомна физика" на ПУ-Пловдив, катедра "Оптоелектронка и лазерна техника" на ТУ-Филиал Пловдив, ръководителите на КТИ "Съединение", както и представители на производствени и търговски фирми, включително на домакините.

Беше презентиран интернет сайта "ПОРТАЛ - ЛАЗЕРИ" като место за персонални срещи в интернет пространството, обмяна на информация, споделяне на идеи. комерсиална презентация на продукти и услуги за онлайн продажба и много още.
Състоя се обмен на информация и оживена дискусия по проблемите, съпътстващи поддържането и развитието на това високотехнологично и с богати традиции направление на науката, образованието и индустрията в България.

Създадено от : IT Academy