Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

Действащият от октомври 2010г. и досега европейски и хармонизиран български стандарт за безопасност на лазерни съоръжения БДС EN 60825-1:2008 вече е в процес на замяна с ново издание.

Новият стандарт притежава Национален № за позоваване: БДС EN 60825-1:2015 и заглавие на български: "Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания"
Т
ози стандарт е официално издание на английски език на европейския стандарт EN 60825-1:2014, който от своя страна се базира на международния стандарт IEC 60825-1:2014.

Това издание включва следните по-значителни технически промени, в сравнение с предишното издание:
• въведен е нов клас - Клас 1С (отнася се най-вече за някои медицински лазери);
• конфигурацията 2 на измерване - condition 2 (“eye loupe” condition) - е отстранена;
• въведена е опция за класифициране на емисията на лазерни продукти, предназначени да се използват като заместител на конвенционалните източници на светлина, въз основа на стандартите IEC 62471;
• границите на достижима емисии за Класове 1, 1М, 2, 2М и 3R на импулсни източници, по-специално на импулсните разширени източници, са актуализирани, за да се отрази последната ревизия на границите на експозиция (публикувани в Health Physics 105 (3);

 

buy bebop drone

Дронове, лазери и ... Facebook 

Дроновете( безпилотни, дистанционни управляеми апарати )   са , без съмнение техническият хит на нашето съвремие. Те вече са навсякъде около нас и тяхното присъствие ще става все по-масово....

Прочети още ...

ОПТЕЛА АД и МИЛИТ "САТУРА" АД организираха КРЪГЛА МАСА - разговор относно възможностите за интерактивно общуване на специалистите. чиито интереси и професионална дейност са свързани с оптичните и лазерните технологии.

Срещата се проведе на 30 септември 2015г.  на територията на "ОПТЕЛА" АД.
Участваха научни работници, преподаватели и специалисти от лаборатория "Биофотоника" на ИЕ БАН, катедра "Оптика и атомна физика" на ПУ-Пловдив, катедра "Оптоелектронка и лазерна техника" на ТУ-Филиал Пловдив, ръководителите на КТИ "Съединение", както и представители на производствени и търговски фирми, включително на домакините.

Беше презентиран интернет сайта "ПОРТАЛ - ЛАЗЕРИ" като место за персонални срещи в интернет пространството, обмяна на информация, споделяне на идеи. комерсиална презентация на продукти и услуги за онлайн продажба и много още.
Състоя се обмен на информация и оживена дискусия по проблемите, съпътстващи поддържането и развитието на това високотехнологично и с богати традиции направление на науката, образованието и индустрията в България.

   През 2015г. отбелязваме 30 години от началото на научно-техническото сътрудничество между ИПЛИТ РАН и ОПТЕЛА АД и установяването на традиционните приятелски връзки между специалистите на двете организации.

   През тази година се навършват и 15 години съществуване на съвместното българо-руско дружество МИЛИТ "Сатура" АД.

   За отбелязването на тези годишнини, в периода от 11 до 15 юни, представителна група на КТИ "Съединение" и "Оптела" АД беше на приятелско посещение в ИПЛИТ РАН.

Конференция ILLA 2014

Продължава поредицата от конференции "Технологични лазери и тяхното приложение" , организиран от Института за лазерни и информационни технологии на Руската академия на науките.

Конференцията е посветена на напредъка в областта на индустриалните лазери , оптични компоненти и системи , лазерни технологии за преработка на материали , използването на лазери в измерването , диагностиката, комуникационните системи , както и в промишлеността , медицината , биологията , нанотехнологии и микроелектроника .

Създадено от : IT Academy