Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

ПОРТАЛ ЛАЗЕРИ Е ДИГИТАЛЕН МОСТ ЗА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ЛАЗЕРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ , РУСИЯ И ДРУГИ СТРАНИ !

 pic11 pic21 
  

В периода 2002-2005г. "Оптела-Лазерни технологии", като член на международен консорциум, взе участие в изпълнението на изследователски проект по 5-а Рамкова програма на Европейския съюз.

Проектът “New all-optical systems and methods for precise magnetic and electromagnetic field measurements (NEW MAGNETOMETER)” (“Нови оптични системи и методи за прецизни измервания на магнитни и електромагнитни полета”) се осъществи в рамките на програмата за специфични изследвания и технологично развитие “Конкурентен и устойчив растеж”, по Договор № G6RD-CT-2001-00642 между Европейската Комисия (ЕК) и пет организации от Италия, Австрия и България, както следва:

Университета на Сиена, Италия
Технически университет, Грац, Австрия
Институт по електроника на БАН, България
"Оптела" ООД, България
"Оптела-Оптични технологии" (сега Лазерни технологии), България

Проектните дейности, възложени на "Оптела-Оптични технологии" АД, се изпълниха на практика от технически екип от специалисти на "Сатура" АД.

В рамките на проекта, нашета фирма разработи, изработи и изпита прототип на нов тип оптичен магнитометър, основан на кохерентни резонанси на свръх фини преходи в атоми на алкални метали, възбудени с лазер.

През 2005г., проекта беше приет от ЕК като успешно изпълнен.

За новия метод и устройство са издадени Европейски патент No. EP 1 570 282, Български патент No. BG 65341 и Немски патент No. DE 60321718.

Създадено от : IT Academy