Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

ПОРТАЛ ЛАЗЕРИ Е ДИГИТАЛЕН МОСТ ЗА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ЛАЗЕРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ , РУСИЯ И ДРУГИ СТРАНИ !

 

Тестване на лазерни съоръжения за безопасност

Нашата лаборатория за лазерна безопасност може да извършва тестване на различни лазери и лазерни съоръжения за тяхното съответствие със стандартите за лазерна безопасност и по-специално със стандарта  IEC/EN 60825, валиден на територията на Европейския съюз, а от 2009г. и на територията на Руската федерация.

warning label

Измервани параметри

  • · дължина на вълната на лазерното излъчване
  • · мощност на лазерното лъчение
  • · енергия на лазерното лъчение
  • · плътност на мощността
  • · плътност на енергията
  • · диаметър на лазерния лъч
  • · разходимост на лазерния лъч


Определяне на стандартизационни характеристики 

1. Определяне на класа на потенциална опасност на лазери и лазерни съоръжения за класове 1, 1М, 2, 2М, 3А, 3R и 4, съгласно класификацията на стандарта IEC/EN 60825 - "Безопасност на лазерни съоръжения"

2. Определяне на достижимите граници на емисия (ДГЕ)

3. Определяне на лазерно опасната зона (номинална зона на опасност)

4. Определяне на минималното безопасно разстояние

5. Съответствие с максимално допустимото облъчване


По резултатите от теста се издава официален протокол / заключение.

Създадено от : IT Academy