Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

ПОРТАЛ ЛАЗЕРИ Е ДИГИТАЛЕН МОСТ ЗА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ЛАЗЕРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ , РУСИЯ И ДРУГИ СТРАНИ !

МИЛИТ "САТУРА" провежда курсове за професионално обучение по:

Лазерни технологии - лазерно рязане, лазерно маркиране
Безопасна работа с лазери и лазерни съоръжения

На успешно завършилите курса се издава фирмен сертификат за завършено обучение.

Certif

МИЛИТ "САТУРА" организира:


Провеждане на производствен и пред дипломен стаж на студенти и ученици от професионални гимназии

Технологичен практикум по лазерна обработка


Семинари, консултации и демонстрацииСъздадено от : IT Academy