Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

ПОРТАЛ ЛАЗЕРИ Е ДИГИТАЛЕН МОСТ ЗА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ЛАЗЕРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ , РУСИЯ И ДРУГИ СТРАНИ !

 pic31 pic41
  

В периода от октомври 2005г. до април 2008г., МИЛИТ "Сатура" АД изпълни иновационен проект "Модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали, с използване на високотехнологични източници" на българския Национален Иновационен Фонд (НИФ).

По силата на Договор ИФ-02-10 / 24.10.2005г., сключен с ИАНМСП, МИЛИТ "Сатура" АД изпълняваше функциите на координатор и съизпълнител на проекта.

Проекта като цяло се изпълни от група партньорски фирми-съизпълнители, както следва:

ü "Сатура" АД

ü Лаборатория "CAD/CAM/CAE в индустрията” към ТУ-София

ü фирма "Росса" ООД, София

ü фирма "ЕТА 17" ООД, София

Като краен резултат от изпълнението на проекта, е изработен и изпитан прототип на нова машина за лазерно рязане "МС 1530L", чийто параметри са на съвременно техническо ниво.

Създадено от : IT Academy